• Kiest u liever voor zekerheid?
  Kiest u liever voor zekerheid?
 • Hoeveel risico neemt u?
  Hoeveel risico neemt u?
 • Doe de gratis verzekeringscheck!
  Doe de gratis verzekeringscheck!
 • Weet u of u goed verzekerd bent?
  Weet u of u goed verzekerd bent?
 • Geen vangnet betekent risico’s!
  Geen vangnet betekent risico’s!
 • Welk risico neemt u?
  Welk risico neemt u?

Bel mij terug

 • Dutch (NL) translation has not been installed, but is available. To fix this problem simply install this extension once again, without uninstalling it. Learn more.

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u z.s.m. terug.

.

Advies op afstand

Sparen

Een hoge rente voor uw spaargeld?


Banksparen

Banksparen wordt ook wel lijfrentesparen genoemd en het is sparen met belastingvoordeel. Voorwaarde is wel dat u het tegoed gebruikt voor uw pensioen, uitvaart of de aflossing van uw hypotheek.

Banksparen – Doeleinden

Bij banksparen spaart u op een speciale, geblokkeerde rekening. Dit is uw bankspaarrekening. Omdat de rekening geblokkeerd is, kunt u uw spaartegoed niet op elk moment opnemen. Een bankspaarproduct sluit je af voor één van de volgende doeleinden:
- Uitvaart
- Aanvulling van pensioentekort
- Aflossing van hypotheek

Banksparen – Belastingvoordeel

Bij banksparen heeft u recht op een belastingvoordeel als u voldoet aan bepaalde voorwaarden. Hieronder staan ze beschreven per bankspaarproduct.

1 Pensioen
Als u een pensioen heeft, kunt u belastingvrij vermogen opbouwen voor uw pensioen. Om vast te stellen of u een pensioentekort heeft en hoe hoog dit tekort is, wordt in de belastingaangifte gekeken naar het gebrek aan pensioenopbouw in het jaar zelf (de jaarruimte) en in de voorgaande zeven jaren (de reserveringsruimte). U kunt jaarlijks niet meer belastingvrij sparen dan het berekende pensioentekort. De berekening van het pensioentekort is bij banksparen en een lijfrenteverzekering hetzelfde.

2 Hypotheek
Wilt u sparen voor de aflossing van een spaar- of beleggingshypotheek, dan kunt u in plaats van een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) ook kiezen voor banksparen. Banksparen heet in dat geval een ‘spaarrekening eigen woning’ (SEW). Dit levert belastingvoordeel op:
- U hoeft geen vermogensbelasting (box 3) te betalen over het opgebouwde spaartegoed.
- U bent in box 1 pas belasting verschuldigd over het rentevoordeel dat u behaalt boven een bepaalde vrijstelling.

2.1 Belastingvoordeel
U komt in aanmerking voor dit belastingvoordeel als u het opgebouwde spaartegoed gebruikt voor de aflossing van de hypotheek. De looptijd van de spaarrekening eigen woning is maximaal 30 jaar. U mag niet tussentijds geld van de bankspaarrekening opnemen, alleen als u de hypotheek aflost.

U stort maandelijks of jaarlijks een bedrag op de spaarrekening eigen woning. Dit bedrag is zo vastgesteld dat u aan het einde van de looptijd van de hypotheek (een deel van) de hypotheekschuld kunt aflossen. Belangrijk: over de gehele looptijd mag de hoogste inleg in een jaar niet meer zijn dan 10x de laagste jaarinleg.

2.2 Overlijdensrisicoverzekering
Aan een kapitaalverzekering voor de aflossing van een hypotheek, is in de meeste gevallen een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld. Bij banksparen is dit niet verplicht. U kunt wel los van de bankspaarrekening een overlijdensrisicoverzekering afsluiten, zodat bij het overlijden van u of uw partner een bedrag vrijkomt of een deel van de hypotheek wordt afgelost.

Wilt u van uw kapitaalverzekering overstappen naar banksparen, houdt er dan rekening mee dat u de overlijdensrisicoverzekering opnieuw moet afsluiten. U gaat dan, omdat u ouder bent, meer premie betalen. Misschien zijn die kosten zo hoog dat het niet rendabel is om over te stappen. Laat u hierover goed informeren bij ons!

Verschil met ‘gewoon’ sparen

Op een gewone spaarrekening betaalt u vermogensbelasting boven een vrijstelling van €21.139. U kunt sparen voor elk doel, u bepaalt zelf hoeveel en wanneer u spaart en wanneer u het geld opneemt. Bij banksparen voor het pensioen betaalt u daarentegen belasting over het tegoed op het moment dat u het laat uitbetalen. Toch hoeft u bij het banksparen minder belasting te betalen over uw vermogen dan wanneer u het op een gewone spaarrekening heeft staan.

Schade melden!

Heeft u een schade-geval die u wilt melden? Klik dan hier voor verdere instructies.

SCHADE MELDEN

Naar JE polismap!

Wilt u informatie inzien over uw lopende polissen? Maak dan gebruik van ‘JE polismap’.

JE POLISMAP

 • Dutch (NL) translation has not been installed, but is available. To fix this problem simply install this extension once again, without uninstalling it. Learn more.

Gratis verzekerings scan! Ja, ik wil een GRATIS verzekeringsscan.