• Kiest u liever voor zekerheid?
  Kiest u liever voor zekerheid?
 • Hoeveel risico neemt u?
  Hoeveel risico neemt u?
 • Doe de gratis verzekeringscheck!
  Doe de gratis verzekeringscheck!
 • Weet u of u goed verzekerd bent?
  Weet u of u goed verzekerd bent?
 • Geen vangnet betekent risico’s!
  Geen vangnet betekent risico’s!
 • Welk risico neemt u?
  Welk risico neemt u?

Bel mij terug

 • Dutch (NL) translation has not been installed, but is available. To fix this problem simply install this extension once again, without uninstalling it. Learn more.

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u z.s.m. terug.

.

Advies op afstand

Bedrijfsprofiel

Activiteiten
Van de Autoriteit Financiële Markt hebben wij een uitgebreide vergunning voor het verlenen van allerlei vormen van financiële dienstverlening ontvangen.

Op financiële dienstverlening wordt in Nederland streng toegezien door de Autoriteit Financiële Markt (AFM). Een adviseur mag dus niet zomaar zijn diensten aanbieden. Adviseurs dienen over de nodige vakkennis te beschikken, vervolgens deze kennis in stand te houden hetgeen jaarlijks getoetst wordt door verschillende examens af te leggen. Ook dienen de werkzaamheden en adviezen via vastgelegde procedures uitgevoerd te worden.

JE assurantien & hypotheken voldoet op alle vakgebieden aan de voorschriften van de AFM. De activiteiten waarvoor wij van de AFM een vergunning hebben ontvangen zijn:

 • schadeverzekeringen
 • levensverzekeringen
 • hypotheken
 • arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (collectief en individueel)
 • kredieten
 • bancaire diensten

Ons vergunningsnummer van de AFM
Aan JE assurantien & hypotheken is door de AFM een vergunning verleend onder nummer: 12008720

Aansluiting bij Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID)
Uiteraard stellen wij alles in het werk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u toch een klacht hebt over JE assurantien & hypotheken.

In eerste instantie proberen we dan zo snel mogelijk tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen. Mochten we hier samen niet in slagen, dan kunt u zich wenden tot Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID). Bij dit onafhankelijke orgaan hebben wij ons aangesloten zodat u zich tot een externe partij kunt richten met uw klacht. JE assurantien & hypotheken conformeert zich aan de uitspraak van dit klachteninstituut.

Ons aansluitnummer bij KIFID is: 300.005463

Hoe werkt de klachtenprocedure?
In onze dienstenwijzer staat uitgelegd hoe de klachtenprocedure werkt.

Onze inkomsten
In het belang van een langdurige relatie tussen u en JE assurantien & hypotheken, hechten wij er veel waarde aan duidelijk te zijn over de wijze waarop wij de beloning voor onze werkzaamheden die we voor u verrichten ontvangen. In de praktijk is namelijk gebleken bij veel financiële dienstverleners in Nederland, dat daar nogal eens onduidelijkheid over bestaat of de indruk gewekt wordt dat adviezen gratis zijn. Het moge duidelijk zijn dat geen enkele dienst in Nederland gratis is. Uren die gewerkt worden, moeten door iemand betaald worden. Als u ergens een gratis advies kunt krijgen, dan betaalt u de rekening wanneer u een product afneemt. Dat kan een zeer onvoordelige methode voor u als consument zijn.

JE assurantien & hypotheken is helder over onze werkwijze en de methode hoe wij hiervoor betaald worden. Wij hebben verschillende systemen zodat u de voor u meest gunstige methode kunt uitkiezen. U hebt de keuze uit:

Directe beloning:

 • een nota op basis van het gewerkte aantal uren
 • een nota op basis van een vaste prijsafspraak
 • een nota op basis van een abonnementsvorm

Indirecte beloning in de vorm van provisie:

 • u laat ons betalen via de verzekeringsmaatschappij in de vorm van provisie (de provisie is een onderdeel van de premie die u aan de verzekeringsmaatschappij betaalt)

Combinatie van directe en indirecte beloning

 • we hanteren ook vormen van combinatie beloningen, dus gedeeltelijk via een nota en gedeeltelijk via provisie

In ons Dienstverleningsdocument (DVD) vindt u meer informatie over de beloningsvormen.

Heeft JE assurantien & hypotheken productieverplichtingen aan aanbieders van producten?
U verwacht waarschijnlijk van een financieel adviseur een onafhankelijk advies. JE assurantien & hypotheken biedt u dit. Wij hebben geen enkele productieverplichting met de financiële instellingen waarmee wij samenwerken. Dit waarborgt ook één van onze belangrijkste doelstellingen, namelijk onze relaties van een “Excellent Advies” te voorzien. De AFM beveelt deze methode van adviseren dan ook van harte aan.

Bezitten één of meer financiële aanbieders aandelen, andere belangen of zeggenschap in JE assurantien & hypotheken?
Veel grote financiële adviesbureaus zijn door aandelenbezit of financieringen gebonden aan aanbieders van financiële producten. Aangezien dit tot belangenverstrengeling kan leiden dienen financiële adviseurs dit dan ook te melden aan hun (toekomstige) relaties of hier sprake van is.

Niet zonder trots kunnen wij u mededelen dat geen enkele financiële instelling aandelen of een andere vorm van zeggenschap heeft in JE assurantien & hypotheken. Hiermee behouden wij onze onafhankelijkheid, hetgeen ons streven naar “Excellent Adviseren” ten goede komt.

Welke financiële instellingen bieden wij u aan?
Bij ons advies voor een bepaald product van een bepaalde financiële instelling zullen wij altijd aangeven hoe wij tot die keuze gekomen zijn.

Het is mogelijk dat we:

 • slechts in het product van één aanbieder adviseren en/of bemiddelen;
 • de producten van een beperkt aantal vooraf geselecteerde aanbieders adviseren en daar in bemiddelen;
 • de producten van een groot deel van op de betreffende markt aanwezige aanbieders worden geadviseerd en bemiddeld (onder een groot deel kan worden verstaan meer dan circa 50 % van de op die markt actieve aanbieders).

Aanbieders van financiële producten waarin wij kunnen adviseren of bemiddelen
Wij kunnen bemiddelen in de producten van vele financiële instellingen in Nederland. Hieronder geven we een beknopte opsomming van een aantal partijen. Wilt u een complete opgave, dan is deze te verkrijgen via ons kantoor.

De Amersfoortse, ASR Verzekeringen, Avero Achmea, DAS Rechtsbijstand, Generali Verzekeringsgroep, Mondial Assistance, Nationale Borg Maatschappij, Nationale-Nederlanden, NH1816, Klaverblad Verzekeringen, Legal & General, London Verzekeringen, ONVZ, Reaal Verzekeringen, TAF, Turien & Co., Westland Utrecht Hypotheekbank, Zwitserleven.

Download dienstverleningsdocument JE assurantien & hypotheken

Download dienstverleningsdocument RISICO

Download dienstverleningsdocument HYPOTHEEK

Download dienstverleningsdocument VERMOGEN

Schade melden!

Heeft u een schade-geval die u wilt melden? Klik dan hier voor verdere instructies.

SCHADE MELDEN

Naar JE polismap!

Wilt u informatie inzien over uw lopende polissen? Maak dan gebruik van ‘JE polismap’.

JE POLISMAP

 • Dutch (NL) translation has not been installed, but is available. To fix this problem simply install this extension once again, without uninstalling it. Learn more.

Gratis verzekerings scan! Ja, ik wil een GRATIS verzekeringsscan.